טלנובלות ארגנטיניות בנות זמננו: בין המקומי לגלובלי

27 June 2019, 10:00 
Rosenberg 207 
Free
טלנובלות ארגנטיניות בנות זמננו: בין המקומי לגלובלי

הננו מתכבדים להזמינכם למפגש מחקר בנושא:

 

טלנובלות ארגנטיניות בנות זמננו: בין המקומי לגלובלי

 

Contemporary Argentinean Telenovelas: Between the Local and the Global

 

 

גבריאלה יונס-אהרוני (המכללה האקדמית ספיר) "הטלנובלה ההיסטורית במאה ה-21"

 

Pablo Mendez Shiff (Tel Aviv University) "Bonita de más: the success of Cris Morena in Israel"

 

 

יום חמישי  27.6.201, 10:00-12:00

בניין רוזנברג, חדר 207

 

המפגש יתקיים בעברית ובאנגלית

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive